03245801001 ОКАТО: с Ачуево

Классификатор ОКАТО
ОКАТО 03245801001: с Ачуево

Актуальная информация о коде 03245801001 классификатора ОКАТО: с Ачуево

Классификатор ОКАТО
Код 03245801001
Название с Ачуево
Секция 2
Центр